Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

W ramach współpracy dla AOTMiT podjęliśmy się kompleksowej analizy projektu technologicznego, skierowanego do branży medycznej. Zbadaliśmy wszystkie elementy systemu, aby zweryfikować poprawność funkcjonowania, wydajność, bezpieczeństwo, a także potencjał do rozwoju. 

Realizacja projektu

  • Weryfikacja licencji
  • Sprawdzenie kodu źródłowego i jego jakości
  • Analiza dokumentów związanych z bazami danych
  • Weryfikacja wymaganych narzędzi
  • Analiza dokumentacji powykonawczej

Cele współpracy

Naszym głównym zadaniem było potwierdzenie poprawności wykonania oraz udzielenie profesjonalnej oceny powstałego systemu. Przedmiotem analizy był projekt, którego wartość wyniosła prawie 11 milionów złotych. 

W projekt zaangażowaliśmy specjalistów mających duże doświadczenie w operowaniu językiem programowania Python, w którym napisana została aplikacja. Różnorodne doświadczenie naszego zespołu umożliwiło nam wnikliwą analizę skomplikowanego i rozbudowanego produktu.

Rezultaty

Nasz wkład polegał na profesjonalnej ocenie oraz weryfikacji poprawności całego projektu. Zespół pracował nad analizą licencji, jakości kodu źródłowego, dokumentacji baz danych oraz narzędzi wymaganych do działania systemu. Nasza praca miała kluczowe znaczenie dla potwierdzenia, czy zamawiający może odebrać zamówienie i bezpiecznie korzystać z produktu.

Wnioski

Współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji była dla nas ważnym doświadczeniem. Skomplikowany projekt o dużej wartości wymagał precyzyjnej analizy i zaangażowania jak najbardziej różnorodnego zespołu. Nasza wiedza w obszarze wymaganych technologii pozwoliła dostarczyć wartościową ocenę projektu, wpływając pozytywnie na rozwój działalności klienta.

razem stwórzmy coś ciekawego