Jak działamy? Nasz proces software development 

Zanim zaczniemy, poznaj nasz styl pracy. Działamy według Software Delevopment Lifecycle, który wyznacza kamienie milowe pracy zespołu projektowego. To proces, który obejmuje wszystkie etapy cyklu życia oprogramowania, począwszy od koncepcji i projektowania, poprzez rozwój i testowanie, aż do wdrożenia i supportu po wdrożeniu. Taki model współpracy zapewnia skoordynowany, powtarzalny sposób dostarczania oprogramowania.

Analiza zastanej sytuacji i wstępne konsultacje

Zaczynamy! To moment, w którym zespół projektowy zbiera informacje na temat projektu, celów biznesowych, wymagań funkcjonalnych oraz oczekiwań klienta. Wspólnie z klientem definiujemy kluczowe elementy oraz funkcjonalności.

Projektowanie UX/UI i rozwój procesu

W kolejnym etapie zespół przystępuje do projektowania i rozwoju oprogramowania. Tworzone są: architektura systemu, interfejsy użytkownika, a także kod źródłowy. Koncentrujemy się także na wypracowaniu wysokiej jakości UX i UI. Finalny produkt nabiera kształtu i staje się programem. Rozpoczynamy także planowanie testów.

Zarządzanie projektem i ustalenia komunikacyjne

Skuteczna komunikacja między zespołem a klientem, planowanie zadań, monitorowanie postępów i reagowanie na ewentualne wyzwania są kluczowe dla powodzenia projektu. Tworzymy przejrzystą strategię i jasne zasady wspólnej komunikacji, aby współpraca była jak najbardziej efektywna.

Kontrola jakości i testowanie

Weryfikujemy, czy oprogramowanie spełnia założone standardy jakości. Testy obejmują takie aspekty jak: funkcjonalność, wydajność, bezpieczeństwo i użyteczność. Jakość i niezawodność są priorytetami, a wszelkie błędy czy niedoskonałości są identyfikowane i naprawiane przed wdrożeniem ostatecznej wersji produktu.

Implementacja i wsparcie po wdrożeniu

Nasza praca nie kończy się wraz z napisaniem kodu. Klient może liczyć na nasze wsparcie w przeszkoleniu zespołu z obsługi nowych narzędzi, a także pomoc w administracji strony czy rozbudowy w przyszłości.

razem stwórzmy coś ciekawego