Co to jest User Interface Design (UI)?

User interface design w dosłownym rozumieniu oznacza projektowanie interfejsu użytkownika. Najczęściej określa się go skrótem UI, pochodzącym od pierwszych liter słów user interface. Główną zasadą tworzenia interfejsów w oprogramowaniu czy na urządzeniach elektronicznych jest to, że muszą być one przyjazne i klarowne dla użytkowników. Powinny być więc przede wszystkim intuicyjne i przyjemne wizualnie. Jak o to zadbać? Jakich elementów nie może zabraknąć? Sprawdź.

3 popularne typy UI

Software user interface design (UI) może przyjmować wiele różnych form. Głównym zadaniem projektanta zawsze jednak pozostaje stworzenie interfejsu sprawiającego, że interakcja użytkownika z produktem jest sprawna, wygodna i przyjemna. 

Poznaj 3 popularne typy user design interface.

Interfejsy graficzne: bazują na obrazach i ikonach. Są najbardziej typowym interfejsem, który dobrze się sprawdza na różnych nośnikach. Użytkownicy mogą wchodzić z nim w interakcję poprzez dotyk (na smartfonie czy tablecie), kliknięcie kursorem myszy lub dotknięcie rysikiem. 

Interfejsy oparte na gestach: są odpowiedzią na rosnącą popularność rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR). Taki interfejs „tłumaczy” gesty użytkownika na konkretne polecenia. 

Interfejsy głosowe: użytkownik może poruszać się po stronie za pomocą poleceń głosowych. Takie systemy są wykorzystywane np. w działaniu inteligentnych asystentów (Asystent Google, Siri, Alexa).

7 zasad User Interface Design

Sprawdź, jak zaprojektować design user interface na podstawie 7 zasad zaczerpniętych z heurystyk Nielsena.

1. Bądź konsekwentny
Kolory, animacje, język i fonty muszą być ze sobą spójne. Unikniesz wrażenia chaosu i zapewnisz użytkownikom lepszą orientację na stronie. 

2. Daj użytkownikom kontrolę
Poczucie kontroli nad tym, co dzieje się na stronie, zachęca do dalszej interakcji. Jeśli internauta popełni błąd (kliknie inny obiekt, niż miał zamiar), powinien mieć możliwość szybkiego i łatwego wycofania się z danego działania.

3. Przekazuj informacje zwrotne
Przykładem jest potwierdzenie złożenia zamówienia. Jeśli użytkownik go nie otrzyma, może być zaniepokojony. 

4. Daj szansę na poprawienie błędów
Możesz to zrobić, informując np. o błędnym wpisaniu hasła, podaniu zbyt krótkiego numeru telefonu czy pominięciu okienka w formularzu. Użytkownik może szybko zmienić lub uzupełnić dane, nie przerywając działania, którego dokonuje na stronie

5. Nie bazuj na dobrej pamięci użytkowników
Powtarzaj informacje na stronie, które są potrzebne np. do złożenia zamówienia. Nie zmuszaj internatów do powracania do poprzednich zakładek, aby sprawdzić istotne komunikaty. To może ich zniechęcić. 

6. Zapobiegaj błędom
Możesz to zrobić, zapewniając opcję cofania się do poprzedniego kroku, bez utraty wprowadzonych danych. 

7. Projektuj dla wszystkich
Za strony mogą korzystać różne osoby (o większym lub mniejszym doświadczeniu w sieci). Każda z nich powinna z łatwością odnaleźć się w interfejsie i nie napotykać problemów z obsługą witryny.

UI vs. User Experience (UX) Design

UI (user interface) nie jest tym samym, co UX (user experience), choć są to pojęcia pokrewne. Co je odróżnia?

User interface design skupia się głównie na projektowaniu wizualnej części strony internetowej. Zapewnia odpowiednie interakcje i dba o to, aby ścieżka nawigacyjna była łatwa w odbiorze i atrakcyjna stylistycznie.

User experience ma natomiast za zadanie zapewnić użytkownikom jasną ścieżkę nawigacji, tak aby mogli bez przeszkód poruszać się w obrębie strony. Elementy witryny powinny umożliwiać internautom podejmowanie działań zgodnych z ich intencjami. Przykładowo: po kliknięciu przycisku „kup teraz” powinni zostać przekierowani do formularza zakupowego, a nie na inną stronę produktową.

Dlaczego UI jest istotny?

Udany projekt interfejsu użytkownika uwidacznia różnicę pomiędzy doskonałym a słabym doświadczeniem użytkownika na stronie internetowej. Stosowanie dobrych praktyk projektowania w UI, a także znajomość wytycznych dotyczących tej dziedziny, pozwala stworzyć najlepszy interfejs dla danego produktu. Prostota, spójność nawigacji, brak przesytu w liczbie elementów oraz korzystanie z odpowiednich narzędzi mogą stanowić klucz do sukcesu.

razem stwórzmy coś ciekawego