Web usability

Web usabiity czyli użyteczność strony internetowej odnosi się do tego, jak łatwo użytkownik może nawigować i wchodzić w interakcje ze stroną internetową lub projektem. Koncentruje się na prostocie i intuicyjności projektu i funkcjonalności witryny. Ma na celu zapewnienie użytkownikom płynnego i satysfakcjonującego doświadczenia.

7 zasad użyteczności stron internetowych

Poniżej przedstawiamy 7 podstawowych zasad web usability. Sprawdź na swojej witrynie czy stosujesz się do tych zaleceń, gdyż jest to bardzo istotne z punktu widzenia użytkownika. Implementacja zasad web usability pozwoli Ci stworzyć angażujący i wydajny user experience.

H3 Accessibility: Upewnij się, że Twoja witryna jest powszechnie dostępna, w tym dla użytkowników niepełnosprawnych. Wprowadź kompatybilność z czytnikami ekranu i tekst alternatywny dla obrazów.

Clarity: Strona internetowa musi być intuicyjna i powinna mieć prosty układ. Używaj jasnego, zwięzłego języka i logicznych ścieżek nawigacji, które są zgodne z oczekiwaniami użytkowników. Zapobiegniesz wtedy nieporozumieniom i konsternacji userów.

Learnability: Włącz dobrze znane elementy design projektu, które użytkownicy mogą szybko rozpoznać i zrozumieć. Ułatwisz tym nawigację i interakcję z witryną od samego początku.

Credibility: Buduj zaufanie poprzez prezentowanie dokładnych, aktualnych treści, wyświetlanie certyfikatów i przedstaw jasne informacje kontaktowe. Bezpieczny i profesjonalny wygląd wzmacnia wiarygodność.

Relevance: Treść powinna być dostosowana do potrzeb i intencji odbiorców. Dostarczaj cennych i istotnych informacji dokładnie wtedy, gdy użytkownicy ich potrzebują. Dzięki temu witryna jest angażująca i użyteczna.

Efficiency: Po zapoznaniu się z produktem lub stroną www użytkownicy powinni szybko i sprawnie wykonywać zadania.

Memorability: Nawet po okresie nieużywania produktu lub brak kontaktu z serwisem userzy powinni z łatwością nawigować i korzystać z niego po powrocie.

Web usability – najlepsze praktyki

Jeśli chcesz poznać najlepsze praktyki web usability zapraszamy Cię to zapoznania się z poniższym rozdziałem. Poruszamy w nim takie aspekty jak np.: użyteczność, funkcjonalność czy niezawodność.

Podążaj za standardami WCAG

Użyteczność i dostępność stron internetowych to krytyczne aspekty projektowania witryn internetowych, zapewniające, że są one dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) zostały opracowane w ramach procesu W3C we współpracy z osobami i organizacjami z całego świata. Zapewnia standard dostępności treści internetowych, który spełnia potrzeby osób i organizacji na całym świecie.

Poniżej znajduje się przegląd kluczowych zasad i wytycznych opartych na standardach WCAG. Przeczytaj i sprawdź czy Twoja witryna spełnia te istotne kryteria:

Dostrzegalność: Informacje i elementy interfejsu użytkownika muszą być dostępne dla użytkowników w sposób, w jaki mogą je postrzegać, na przykład należy dodać alternatywy tekstowe dla wszelkich treści nietekstowych, tak by można było je zmienić na inne formy, których potrzebują ludzie, takie jak duży druk, alfabet Braille’a, mowa, symbole lub prostszy język.

Funkcjonalność: Każda część witryny musi działać w sposób umożliwiający użytkownikom interakcję, pamiętaj, że jest wiele osób z różnymi niepełnosprawnościami i mogą potrzebować więcej czasu, aby fizycznie zareagować lub przeczytać rzeczy. Musisz więc zapewnić użytkownikom wystarczająco dużo czasu na korzystanie z treści.

Zrozumiałość: Zarówno treść, jak i sposób działania serwisu powinny być łatwe do zrozumienia dla użytkowników, np. pomagać użytkownikom w unikaniu i poprawianiu błędów.

Solidność: Zawartość strony internetowej powinna być dostępna w różnych technologiach i narzędziach wspierających, dostosowując się do postępu technologicznego, np: maksymalizując kompatybilność z obecnymi i przyszłymi narzędziami użytkownika.

Używaj spójnych elementów projektu

Zapewnienie jednolitości w całej witrynie zwiększa znajomość i dobry UX użytkowników. Spójność w brandingu, typografii, kolorach i układzie jest kluczowa. Obejmuje to utrzymanie jednolitej hierarchii wizualnej, w której kluczowe informacje wyróżniają się rozmiarem i kolorem. Elementy takie jak formularze i przyciski powinny działać niezawodnie, zapewniając dobre wrażenia użytkownika

Stwórz wizualną hierarchię

Projektowanie strony internetowej wymaga strategicznego podejścia do hierarchii wizualnej. W ciągu pierwszych kilku chwil użytkownicy powinni zrozumieć główne przesłanie strony www. Hierarchia ta kieruje uwagę widza na kluczowe elementy, zwiększając użyteczność. Skutecznie ustalaj priorytety treści, używając rozmiaru, koloru i układu, aby wyróżnić najbardziej istotne informacje. Układaj treści tak aby płynnie przyciągać uwagę od jednego elementu do drugiego.  

W ten sposób tworzysz intuicyjne doświadczenie, naturalnie kierując użytkowników do ważnych działań i treści, dzięki czemu Twoja witryna jest nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale także funkcjonalnie lepsza. Aby wdrożyć hierarchię wizualną na swojej stronie, rozważ różne techniki:

Wykorzystaj rozmiar do rozróżnienia między treściami głównymi i drugorzędnymi, przy czym większe elementy przyciągają uwagę jako pierwsze.

Zastosuj kontrasty kolorów, aby podkreślić ważne informacje lub wezwania do działania, skutecznie przyciągając wzrok.

Podejdź strategicznie do stosowania białych znaków w celu oddzielenia i podkreślenia sekcji treści, poprawiając czytelność i koncentrację.

Zastosuj wyrównanie i powtórzenia, aby stworzyć spójny i intuicyjny układ, logicznie prowadzący użytkownika przez treść.

Pamiętaj o przejrzystej nawigacji

Podstawową zasadą nawigacji na stronie internetowej jest prostota i przejrzystość. Nawigacja powinna być prosta, umożliwiając użytkownikom łatwe znalezienie potrzebnych informacji. Oznacza to ograniczenie menu do niezbędnych elementów, zorganizowanych logicznie i hierarchicznie, zapewniając, że użytkownicy nie są narażeni na niepotrzebną złożoność.

Zwiększ użyteczność dzięki konkretnym etykietom

Używaj precyzyjnych, zrozumiałych etykiet dla linków nawigacyjnych, unikaj niejasnych terminów. Wybierz konkretne, opisowe tytuły, które dokładnie prowadzą użytkowników i poprawią SEO poprzez integrację odpowiednich słów kluczowych bezpośrednio w strukturze nawigacji.

Używaj wskazówek wizualnych

Włączenie elementów wizualnych, takich jak ikony, zdjęcia lub interaktywne efekty najechania kursorem, może usprawnić nawigację w witrynie. Na przykład ikona koszyka obok linku „Koszyk” natychmiast wyjaśnia jego przeznaczenie. Podobnie efekty najechania kursorem, które zmieniają kolory linków lub dodają podkreślenia po najechaniu kursorem, mogą sygnalizować użytkownikom, które elementy są interaktywne.

Używaj breadcrumbs (okruszków chleba)

Okruszki chleba służą jako narzędzie nawigacyjne, pokazują użytkownikom ich aktualną lokalizację w witrynie i ścieżkę, którą przeszli, aby się tam dostać. Szczególnie przydatne dla odwiedzających, którzy przechodzą bezpośrednio do witryny.

Optymalizacja dla urządzeń mobilnych

Ponad 90% wszystkich użytkowników Internetu korzysta z niego za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Co więcej, wiele osób używa swoich smartfonów jako jedynego komputera, więc naprawdę ważne jest, aby upewnić się, że witryna jest zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych. Potencjalni klienci raczej nie będą długo przebywać w serwisie który ma słaby performance. Z pewnością będą szukać tego, czego chcą, gdzie indziej. Istnieje wiele możliwości, aby strona była przyjazna dla urządzeń mobilnych. Poniżej znajdują się kluczowe działania, które pomogą Ci zrozumieć zakres tego procesu:

Implementacja responsive design (dostosowywanie się do różnych rozdzielczości w zależności od przekątnej ekranu, na jakim aplikacja webowa, czy strona internetowa ma być wyświetlona)
Optymalizacja szybkości witryny (poprawa core veb vitals bardzo istotnych z punktu widzenia UX)
CTA – odpowiednie wezwania call to action
Szybko dostępna obsługa klienta (np.: chat na stronie umożliwiający szybki kontakt z pracownikiem sklepu)
Usunięcie wielu wyskakujących okienek (nadmiar tzw pop-upów prowadzi do irytacji użytownika i może obniżyć ranking witryny w Google)
Kompresja obrazów
Odpowiednia czcionka
Regularne testowanie na mobile

Wzmocnij wiarygodność

Wiarygodność strony internetowej ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego user experience. Zaufanie należy budować poprzez przejrzystość treści, cen i danych kontaktowych, aby zapobiec frustracji użytkowników. Strony internetowe, które nie wyświetlają bezpośrednio istotnych informacji, takich jak szczegóły produktu i ceny, mogą prowadzić do negatywnego postrzegania. Podkreślanie funkcji bezpieczeństwa, np. HTTPS, pozytywne opinie klientów, polecenia, uspokajają odwiedzających i zmniejszają obawy przed oszustwami.

 Upewnij się, że treść jest czytelna

Czytelność jest ważnym czynnikiem, który determinuje wszystko, od tego, kto angażuje się w treść, jaką wartość z niej czerpie i czy wraca, by przeczytać więcej.

Czym więc jest czytelność treści i jak można ją ułatwić? Czytelność odnosi się do tego, jak łatwo jest zrozumieć przekaz. Istnieje wiele sposobów na zwiększenie czytelności treści, takich jak skracanie zdań, dzielenie tekstu za pomocą nagłówków i podtytułów, dobór słów lub używanie list i wypunktowań. Twoim celem powinno być dobranie słownictwa i skonstruowanie zdań, które odbiorcy będą mogli łatwo i szybko zrozumieć. Pamiętaj – unikaj niepotrzebnej złożoności.

 User Experience (UX) vs. Web Usability

Użyteczność koncentruje się na praktycznych aspektach, takich jak np.: wydajność, podczas gdy UX obejmuje szerszą, emocjonalną podróż użytkowników. 

Te siedem punktów naświetla ich różne, ale uzupełniające się role w tworzeniu spójnego środowiska cyfrowego:

Obszar zainteresowania: Web usability podkreśla łatwość użytkowania produktu; UX obejmuje całą interakcję i doświadczenie usera.

Cele: Użyteczność ma na celu wydajność, łatwość uczenia się i redukcję błędów; UX ma na celu emocjonalne zaangażowanie, satysfakcję i ogólną wartość.

Zakres: Web usability jest konkretna i mierzalna; UX jest szeroki, bierze pod uwagę subiektywne postrzeganie i reakcje.

Pomiary: Użyteczność można obiektywnie przetestować; ocena UX obejmuje subiektywne informacje zwrotne na temat rezonansu emocjonalnego.

Proces: Użyteczność bada logiczne aspekty projektu; UX obejmuje holistyczne myślenie projektowe, w tym wpływ na estetykę

Co to jest web usability testing?

Testowanie użyteczności (web usability) ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji zarówno behawioralnych, jak i technicznych problemów na stronie internetowej. Odbywa sę to poprzez obserwację rzeczywistych użytkowników wykonujących realne zadania. Proces ten obejmuje analizę interakcji użytkownika, takich jak kliknięcia i ruchy myszą, w celu wskazania wad projektowych i problemów z funkcjonalnością. Informacje zwrotne od uczestników pomagają wskazać obszary wymagające poprawy. Ciągła ocena i iteracja w oparciu o te spostrzeżenia są niezbędne, aby utrzymać zaangażowanie i zadowolenie użytkowników.

razem stwórzmy coś ciekawego