Tworzenie aplikacji internetowych

Aplikacja internetowa to program, który działa na serwerze internetowym, a nie na komputerze użytkownika. Umożliwia to dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze. Wystarczy połączenie z internetem i często dane logowania. Dzięki temu użytkownik może korzystać z aplikacji z dowolnego miejsca, mając tylko dostęp...

Babel JS – narzędzie do kompilacji JavaScript

Babel to narzędzie do transpilacji JavaScript, które umożliwia programistom korzystanie z najnowszych funkcji języka, przekształcając je na wersje kompatybilne ze starszymi przeglądarkami. Działa poprzez wtyczki i presety, takie jak @babel/preset-env, które automatycznie dostosowują kod do targetowanych środowisk. Babel wspiera również dodawanie polyfills, integrację z narzędziami build, jak Webpack, i pozwala...

Najlepsze praktyki w pisaniu czystego kodu Javascript

Dlaczego czysty kod Javascript jest tak ważny? Po pierwsze, sprawia, że twój kod jest łatwiejszy do zrozumienia dla innych. To ogromna zaleta, zwłaszcza gdy pracujesz w zespole. Po drugie, czysty kod javascrip tjest łatwiejszy do utrzymania i debugowania. Gdy wszystko jest dobrze zorganizowane, łatwiej jest znaleźć i naprawić błędy. Poniższym...

Foundation – darmowy responsywny framework front-endowy

Foundation to darmowy, responsywny framework front-endowy CSS, stworzony przez ZURB. Umożliwia szybkie i efektywne projektowanie nowoczesnych stron internetowych i aplikacji. Oferuje zestaw gotowych komponentów, takich jak siatki, przyciski i formularze, które można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Foundation jest ceniony za swoją elastyczność i wsparcie dla różnych urządzeń oraz przeglądarek.

Webpack

Webpack jest narzędziem służącym do budowania aplikacji internetowych. Jest to narzędzie typu bundler, które umożliwia organizację i zarządzanie różnymi zasobami, takimi jak style CSS, obrazy, skrypty JavaScript oraz inne, i konwertuje je na jednolity format, który może być łatwo dostarczany do przeglądarki. Webpack umożliwia również korzystanie z modułów w języku...

Alpine.js

Alpine.js to lekka biblioteka JavaScript, która pozwala na dodawanie interaktywnych elementów do stron internetowych w łatwy sposób. Jest inspirowana Vue.js, oferując podobną funkcjonalność przy znacznie mniejszym obciążeniu. Dzięki Alpine.js można łatwo zarządzać stanem aplikacji, korzystając z prostych deklaracji w HTML. Biblioteka ta jest idealna dla programistów, którzy potrzebują dynamicznych interfejsów...

Co to jest Mustache.js?

Mustache.js to lekka biblioteka szablonów w JavaScript, która stosuje tzw. "logic-less template syntax". Oznacza to, że szablony nie zawierają logiki programistycznej. Dzięki temu są bardziej przejrzyste i łatwiejsze w utrzymaniu. Mustache.js umożliwia oddzielenie kodu HTML od danych używanych do renderowania strony, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie kodem i jego ponowne...

Podstawowy przewodnik po Tailwind CSS

Tailwind CSS to framework CSS zaprojektowany z myślą o szybkości i efektywności tworzenia interfejsów użytkownika. Charakteryzuje się podejściem "utility-first". Zawiera zestaw narzędzi i klas pomocniczych, które pozwalają na szybkie projektowanie niemal każdego aspektu designu bez pisania dodatkowego CSS.

Pug.js

Pug. js, wcześniej znany jako Jade, to silnik szablonów zaprojektowany do renderowania HTML w technologiach po stronie serwera, takich jak Node. js. Jak każdy silnik szablonów JavaScript, Pug. js obsługuje pisanie kodu HTML wielokrotnego użytku i renderowanie danych dynamicznych.

Co to są Web Components?

Web Components to zbiór standardów umożliwiających tworzenie komponentów interfejsu użytkownika bez zależności od zewnętrznych bibliotek. Składają się z Custom Elements, Shadow DOM oraz HTML Templates. Te technologie pozwalają na tworzenie uniwersalnych elementów, które działają natywnie w przeglądarkach, co oznacza, że można ich używać niezależnie od bibliotek takich jak React, Vue...

razem stwórzmy coś ciekawego