Babel JS – narzędzie do kompilacji JavaScript

Babel to narzędzie do transpilacji JavaScript, które umożliwia programistom korzystanie z najnowszych funkcji języka, przekształcając je na wersje kompatybilne ze starszymi przeglądarkami. Działa poprzez wtyczki i presety, takie jak @babel/preset-env, które automatycznie dostosowują kod do targetowanych środowisk. Babel wspiera również dodawanie polyfills, integrację z narzędziami build, jak Webpack, i pozwala na nowoczesne programowanie bez obaw o kompatybilność.

Główne funkcje i zastosowania Babel JS

Transpilacja

Babel kompiluje kod JavaScript z nowoczesnych standardów ECMAScript (np. ES6, ES7) do wersji, które są obsługiwane przez wszystkie przeglądarki. Dzięki temu programiści mogą korzystać z nowych funkcji języka bez obaw o kompatybilność.

Polyfills

Babel może dodawać polyfills, które emulują nowe funkcje JavaScript w starszych przeglądarkach. Na przykład, dzięki Babel, możemy używać Promise w przeglądarkach, które nie mają natywnego wsparcia dla tej funkcji.

Wtyczki

Babel jest modułowy i oparty na wtyczkach. Programiści mogą dodawać konkretne wtyczki, które transpilują specyficzne funkcje JavaScript. Przykłady wtyczek to: @babel/plugin-transform-arrow-functions do transpilacji funkcji strzałkowych czy @babel/plugin-transform-async-to-generator do transpilacji asynchronicznych funkcji.

Presets

Babel oferuje zestawy wtyczek zwane presetami, które można łatwo skonfigurować. Najpopularniejszy preset to @babel/preset-env, który automatycznie określa, jakie wtyczki są potrzebne w zależności od targetowanych środowisk.

Integracja z narzędziami build

Babel łatwo integruje się z popularnymi narzędziami do budowy projektów, takimi jak Webpack, Gulp czy Rollup. Umożliwia to automatyzację procesu transpilacji w trakcie budowania projektu.

Instalacja Babel JS

Babel jest dostępny jako moduł Node. Instalacja, jak można się spodziewać, odbywa się za pomocą npm:

npm install babel-cli

Przykładowa konfiguracja Babel

{
 "presets": ["@babel/preset-env"],
 "plugins": ["@babel/plugin-transform-runtime"]
}

Przykład przedstawia, jak można skonfigurować Babel za pomocą pliku konfiguracyjnego. Pokazuje on, jak za pomocą presetu @babel/preset-env i wtyczki @babel/plugin-transform-runtime transpilować nowoczesny kod JavaScript do wersji kompatybilnej ze starszymi przeglądarkami. Konfiguracja ta jest podstawowym przykładem, jak rozpocząć pracę z Babel w projekcie.

Przykład zaawansowanej konfiguracji Babel JS:

{
 "presets": [
  ["@babel/preset-env", {
   "targets": {
    "browsers": ["last 2 versions", "ie >= 11"]
   },
   "useBuiltIns": "usage",
   "corejs": 3
  }],
  "@babel/preset-react"
 ],
 "plugins": [
  "@babel/plugin-transform-runtime",
  "@babel/plugin-proposal-class-properties"
 ]
}

Przykład zaawansowanej konfiguracji Babel pokazuje, jak dostosować Babel do transpilacji nowoczesnego JavaScript i JSX do wersji zgodnych z różnymi przeglądarkami, w tym starszymi wersjami Internet Explorera. Konfiguracja używa presetów @babel/preset-env@babel/preset-react oraz wtyczek @babel/plugin-transform-runtime@babel/plugin-proposal-class-properties, aby zapewnić optymalizację kodu, automatyczne dodawanie polyfills i wsparcie dla klas ES6. Targets precyzują, jakie przeglądarki mają być wspierane, a useBuiltIns w połączeniu z corejs zapewnia dodawanie tylko potrzebnych polyfills.

Klasy w Babel JS

Poniżej znajduje się przykład klasy ES6:

class Person {
 // Konstruktor - wywoływany podczas tworzenia nowej instancji klasy
 constructor(name, age) {
  this.name = name; // Ustawianie właściwości 'name'
  this.age = age;  // Ustawianie właściwości 'age'
 }

 // Metoda klasy
 greet() {
  console.log(`Hello, my name is ${this.name} and I am ${this.age} years old.`);
 }

 // Inna metoda klasy
 haveBirthday() {
  this.age += 1;
  console.log(`Happy Birthday! I am now ${this.age} years old.`);
 }
}

// Tworzenie nowej instancji klasy
const person1 = new Person('Alice', 30);

// Wywoływanie metod instancji
person1.greet(); // Output: Hello, my name is Alice and I am 30 years old.
person1.haveBirthday(); // Output: Happy Birthday! I am now 31 years old.

Deklaracja klasy: Słowo kluczowe class jest używane do zdefiniowania klasy, a jej nazwa to Person.
Konstruktor: Metoda constructor jest specjalną metodą dla inicjalizacji nowo tworzonych obiektów. Przyjmuje dwa parametry, name i age, i przypisuje je do właściwości instancji.
Metody: greet i haveBirthday są metodami klasy, które mogą być wywoływane na instancjach klasy.
Tworzenie instancji: new Person(’Alice’, 30) tworzy nową instancję klasy Person z nazwą „Alice” i wiekiem 30 lat.
Wywoływanie metod: Metody greet i haveBirthday są wywoływane na instancji person1.

Konfiguracja Webpack z Babel:

Poniższa konfiguracja umożliwia Webpack przetwarzanie plików JavaScript za pomocą Babel, aby można było używać nowoczesnych funkcji JavaScript w kodzie źródłowym, a wynikowy kod był kompatybilny z szeroką gamą przeglądarek.

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  path: path.resolve(__dirname, 'dist'),
  filename: 'bundle.js'
 },
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.js$/,
    exclude: /node_modules/,
    use: {
     loader: 'babel-loader',
     options: {
      presets: ['@babel/preset-env']
     }
    }
   }
  ]
 }
};

FAQ – Frequently Asked Questions

razem stwórzmy coś ciekawego